Tribhuwan University
en np

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान परियोजना प्रस्ताव आव्हानको सूचना

.

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान परियोजना प्रस्ताव आव्हानको 2021-05-03 645 View item
2 मापदण्ड एवं निर्देशिका—२०७८ 2021-05-05 559 View item