Tribhuwan University
en np

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको ईमेल निर्माण गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको “त्रिभुवन  विश्वविद्यालय विद्युतीय सञ्चार व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७७” बमोजिमको Faculty & Institution Code, Level  Code, Program Code मा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्याङ्क भरी निकाय प्रमुखको आधिकारिक इमेलवाट userid@tu.edu.np मा पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । अन्य इमेलवाट आएका तथ्याङ्कहरु मान्य हुने छैन  ।  हालसम्म प्राप्त विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क Template अनुरुप नभएको हुँदा पुनः  इमेल गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ।

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 Template for Staff/Teacher/Students 2020-05-27 1238 View item