Tribhuwan University
en np

Budget Proposal 2078/79

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन महाशाखाद्धारा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९को लागी प्रस्तावित बजेटको नमुना फाराम भरी आर्थिक प्रशासन महाशाखाको इमेल tu.budget@tribhuvan-university.edu.np मा इमेल गरी पठाइदिनु हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागी अनुरोध छ

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 budget 2021-03-04 599 View item