Tribhuwan University
en np

त्रिवि समन्वय महाशाखाको अन्तरवार्ता सम्वन्धी सूचना

त्रि.वि.जनशक्ति विकास तथा कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत त्रि.वि.का शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको विद्यावारिधि ÷एम.फिल. तथा स्नातकोत्तर तहको उच्च अध्ययनका लागि आ.व. २०७६÷०७७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार त्रि.वि.का विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायहरु मातहत स्थायी सेवामा कार्यरत र त्रि.वि. बाट सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा कार्यरत शिक्षक÷कर्मचारीहरुले आन्तरिक तथा खुल्ला तर्फ आवेदन दिने उम्मेदवारहरु मध्ये नियमानुसार योग्यता पुगेका देहायका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता निम्न लिखित मिति र समयमा त्रि.वि. अनुसन्धान निर्देशनालयको सभाकक्ष, कीर्तिपुरमा हुने भएकोले उक्त अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन सम्वन्धित उम्मेदवारहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै आफ्नो आवेदन फाराम साथ पेश गरेका प्रमाण–पत्रहरुको सक्कल प्रमाणपत्रहरु अनिवार्य रुपमा लिई उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ । अन्य जानकारीको लागि समन्वय महाशाखामा सम्पर्क राख्न हुन समेत सूचित गरिन्छ

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 List of Interview 2020-03-11 627 View item