Tribhuwan University
en np

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सम्पत्तिविवरण फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सम्पत्तिविवरण फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना ।

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सम्पत्तिविवरण फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना । 2021-07-25 292 View item
2 सम्पत्तिविवरण फाराम 2021-07-25 1402 View item