Tribhuwan University
en np

त्रिवि समन्वय महाशाखाको पुरस्कार सम्वन्धी सूचना

पुरस्कार सम्वन्धी सूचना
त्रिभुुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान÷संकाय अन्तर्गत २०७५ साल साउन देखि २०७६ असार मसान्त सम्म र २०७६ साल साउन देखि २०७७ असार मसान्त सम्ममा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी शोधकार्य सम्पन्न गरेका मध्येबाट उत्कृष्ट शोधकार्य ठहर भएका ३÷३ जना गरी ६ जना विद्यार्थीलाई त्रि.वि. वार्षिक दिवसका अवसरमा प्रदान गर्ने भनिएता पनि विशेष परिस्थितिले गर्दा पछि अनुकुल समयमा देहाय बमोजिमको नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्वन्धित डीन कार्यालय मार्पmत दुई÷दुई प्रति शोधपत्र, व्यक्तिगत विवरण, पासपोर्ट साईजको फोटो, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि (स्नातकोत्तर तहको ट्रान्सकृप्ट) समेत संलग्न गरी यस महाशाखामा आवेदन दिनको लागियो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रीत नपुगीवा म्याद नाघी प्राप्तहुने आवेदन उपर कुनै कारवाहीन हुने व्यहोरा अवगत गराउदै आवेदन साथ प्राप्त शोधपत्रहरु मूल्यांकन पछि उत्कृष्ट ठहरिएकोलाई पुरस्कृत गरिने र अन्यशोध पत्रहरु फिर्ता गरिनेछ । पुरस्कार सम्वन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त्रि.वि. मा सुरक्षित रहने छ ।  

१.  श्री कृष्णचन्द्र रेग्मी पुरस्कार – कोटा – १
क) विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र कानून संकाय अन्तर्गतका विद्यार्थीहरुले “नेपाल सम्वन्धि” विषयमा शोधकार्य गरी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने । 
ख)  पुरस्कारको राशी जनही रु. ५,०००।– (अक्षरेपी पाँचहजार रुपैयाँ मात्र) 

२.  श्री महेशचन्द्र मनदेवी रेग्मी पुरस्कार – कोटा – १
क) मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा इतिहास विषयमा शोधकार्य तयार गरेको हुनु पर्ने ।
ख)  पुरस्कारको राशी जनहीरु. २०,००१।– (अक्षरेपी वीस हजार एक रुपैयाँ मात्र)          

३. श्री बाबुकृष्ण रिजाल पुरस्कार – कोटा – १
क)  मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत नेपाली, इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व विषयमा उत्कृष्ट शोधकार्य गरी प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने ।
ख) पुरस्कार राशी जनही रु. २५,००१।– (अक्षरेपी पच्चिस हजार एक रुपैया मात्र)

सम्पर्कः
                                    समन्वय महाशाखा,
                                    त्रि.वि., कीर्तिपुर ।
                                    फोन नं. ०१४३३१०४४


 

 

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षाध्यक्षको कार्यालय
समन्वय महाशाखाको

बेलुविश्वेश्वर चटौत स्मृति पुरस्कार सम्वन्धी सूचना

त्रि.वि. को वार्षिक दिवसको अवसरमा प्रदान गर्न स्थापित बेलुविश्वेश्वर चटौत स्मृति पुरस्कार २०७८ को लागि त्रि.वि. मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसहरुमा स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना समूह २०७१ र २०७४ सालको नियमित अन्तिम परीक्षासम्म कुनै पनि विषय नलागी (हरेक खण्डको एकैपटक पूरा विषय) उत्तीर्ण भइ सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने फरक क्षमता (अपाङ्ग) भएका विद्यार्थीहरु मध्येबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित क्याम्पसको सिफारिस पत्र साथ देहायका प्रमाणपत्रको दुई÷दुई प्रति प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी यस महाशाखामा पठाउनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रित नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुने आवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै मूल्यांकन पछि सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको एक जना विद्यार्थीेलाई जनही नगदरू १२०००।– (अक्षरेपी बाह्र हजार) र सम्मान पत्र प्रदान गर्ने भनिएता पनि विशेष परिस्थितिले गर्दा पछि अनुकुल समयमा देहाय बमोजिमको नगद पुरस्कार र प्रमाण पत्र प्रदान गरिने छ । यस पुरस्कार सम्वन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त्रि.वि. मा सुरक्षित रहने छ । 

पेशगर्नु पर्ने कागजातहरु

क)  स्नातक तहको ट्रान्सकृप्ट,
   ख)  फरक क्षमताको प्रमाणपत्र (सम्बन्धीत निकायबाट प्रमाणित),
   ग)  नागरिकताको प्रमाणपत्र,
   घ)  व्यक्तिगत विवरण, 
ड)पासपोर्ट साईजको फोटो

                                    सम्पर्कः
                                    समन्वय महाशाखा,
                                    त्रि.वि., कीर्तिपुर ।
                                    फोन नं. ०१४३३१०४४

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षाध्यक्षको कार्यालय
समन्वय महाशाखाको

बेलुविश्वेश्वर चटौत स्मृति पुरस्कार सम्वन्धी सूचना

त्रि.वि. को वार्षिक दिवसको अवसरमा प्रदान गर्ने गरी स्थापित बेलुविश्वेश्वर चटौत स्मृति पुरस्कार २०७८ को लागि त्रि.वि. मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका आङ्गिक क्याम्पस ÷विभागवाट स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी भर्ना समूह २०७१ र त्रि.वि. वाट संचालित २०७३ सालको नियमित अन्तिम परीक्षासम्म कुनै पनि विषय नलागी (हरेक खण्डको एकैपटक पूरा विषय) उत्तीर्ण तथा २०७६ सालको दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी वा हुन योग्य भाषा विज्ञान, नेपाली तथा पत्रकारिता विषयमा उच्चतम अंक हासिल गर्ने १÷१ जना विद्यार्थीलाई उक्त पुरस्कार स्वरुप जनही रकम रू १२÷१२ हजार (अक्षरेपी बाह्र÷बाह्र हजार) र सम्मान पत्र प्रदान गर्ने भनिएता पनि विशेष परिस्थितिले गर्दा पछि अनुकुल समयमा देहाय बमोजिमको नगद पुरस्कार र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने भएकोले निम्न प्रमाणपत्रहरु सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस महाशाखामा आइपुग्ने गरी सम्भाव्य विद्यार्थीहरुवाट निवेदन आव्हान गरिएको  छ । रित नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुने आवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यस पुरस्कार सम्वन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त्रि.वि. मा सुरक्षित रहने छ । 

पेशगर्नु पर्ने कागजातहरु

१)  स्नातकोत्तर तहको ट्रान्सकृप्ट,
२)  नागरिकताको प्रमाणपत्र,
३)  व्यक्तिगत विवरण,
   ४)  सम्वन्धित क्याम्पस÷ विभागवाट भर्ना प्रमाणीत पत्र
   ङ)  पासपोर्ट साईजको फोटो

सम्पर्कः
                                    समन्वय महाशाखा,
                                    त्रि.वि., कीर्तिपुर ।
                                    फोन नं. ०१४३३१०४४

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षाध्यक्षको कार्यालय
समन्वय महाशाखाको

बेलुविश्वेश्वर चटौत स्मृति पुरस्कार सम्वन्धी सूचना

त्रि.वि. को वार्षिक दिवसको अवसरमा प्रदान गर्न स्थापित बेलुविश्वेश्वर चटौत स्मृति पुरस्कार २०७८ को लागि त्रि.वि. मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका आङ्गिक
क्याम्पस÷विभागवाट स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी भर्ना समूह २०७१ र त्रि.वि. वाट संचालित २०७३ सालको नियमित अन्तिम परीक्षासम्म कुनै पनि विषय नलागी हरेक खण्डको एकैपटक पूरा विषय उत्तीर्ण तथा २०७६ सालको दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी वा हुन योग्य भाषा विज्ञान, पत्रकारिता विषयमा उच्चतम अंक हासिल गर्ने १÷१ जना गरी दुई जना विद्यार्थीलाई उक्त पुरस्कार स्वरुप जनही नगद रू २५÷२५ हजार (अक्षरेपी पच्चिस÷पच्चिस हजार) र आकर्षक फ्रेम सहित सम्मान पत्र प्रदान गर्ने भनिए ता पनि विशेष परिस्थितिले गर्दा पछि अनुकुल समयमा देहाय बमोजिमको नगद पुरस्कार र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने भएकोले निम्न प्रमाणपत्रहरुको दुई÷दुई प्रति प्रतिलिपि सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस महाशाखामा आइपुग्ने गरी सम्भाव्य विद्यार्थीहरुवाट निवेदन आव्हान गरिएको छ ।  रित नपुगी वा म्याद नाघी प्राप्त हुने आवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यस पुरस्कार सम्वन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त्रि.वि. मा सुरक्षित रहने छ । 

पेशगर्नु पर्ने कागजातहरु

१)  स्नातकोत्तर तहको ट्रान्सकृप्ट,
२)  नागरिकताको प्रमाणपत्र,
३)  व्यक्तिगत विवरण,
   ४)  सम्वन्धित क्याम्पस÷ विभागवाट भर्ना प्रमाणीत पत्र
 ५)  पासपोर्ट साईजको फोटो

सम्पर्कः
                                    समन्वय महाशाखा,
                                    त्रि.वि., कीर्तिपुर ।
                                    फोन नं. ०१४३३१०४४