Tribhuwan University
en np

विषय : संकलित लेख रचना सम्बन्धमा  

श्री डीन कार्यालय,अनुसन्धान केन्द्र,क्याम्पसहरु,विभागहरु,महाशाखाहरु 

विषय :  संकलित लेख रचना सम्बन्धमा

यस महाशाखाको चं.नं३१४ मिति २०७७।११।१६ को पत्रानुसार त्रिविको ६२ औं बार्षिक दिवस विशेषांक २०७८ को लागी त्यस केन्द्र,विभाग,क्याम्पस र महाशाखामा संकलिन लेख रचना मिति २०७७ जेठ २० गते भित्र यस महाशाखाकाके इमले info@tu.edu.np  मा आइपुग्ने गरी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ । 
 

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1  संकलित लेख रचना सम्बन्धमा 2021-03-12 131 View item