Tribhuwan University
en np

Downloads

  जनशक्ति विकास तथा कल्याण परिषदको कार्यपद्धति २०७५

 2023-03-22


  त्रिवि जनशक्ति विकास तथा कल्याण कार्यक्रम आ.व २०७९/०८० अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय वृत्तिमा उच्च अध्ययनका लागि आवेदन आह्वानको सूचना

 2022-12-04


  नयाँ तलबमान सम्बन्धमा ।

 2022-11-02


  लघु अनुसन्धान (Small Research) प्रस्ताव आव्हान गरिएको बारे सूचना

 2022-10-17


  अनुसन्धान निर्देशनालयको कार्यविधिहरु

 2022-09-23


  त्रिवि सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियम – २०७८ र फारमहरु

 2022-08-18


  Tribhuvan University Vision 2030

 2021-12-21


  त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० (२०७७/६/१६ सम्मको संशोधन सहित)

 2021-11-26


  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम २०५० (२०७४/४/२९ सम्मको संशोधन सहित)

 2021-11-26


  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० (२०७७/६/१६ सम्मको संशोधन सहित)

 2021-11-26


  शिक्षक/कर्मचारीले अन्य संस्थामा आंशिक रुपमा काम गर्न अनुमति माग गर्ने फाराम

 2021-07-16


  आन्तरिक स्रोत समष्टिगत बजेट विवरण

 2021-05-13