Tribhuwan University
en np

Downloads

  अनुसन्धान निर्देशनालयको कार्यविधिहरु

 2022-09-23


  त्रिवि सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियम – २०७८ र फारमहरु

 2022-08-18


  Tribhuvan University Vision 2030

 2021-12-21


  त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० (२०७७/६/१६ सम्मको संशोधन सहित)

 2021-11-26


  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम २०५० (२०७४/४/२९ सम्मको संशोधन सहित)

 2021-11-26


  त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० (२०७७/६/१६ सम्मको संशोधन सहित)

 2021-11-26


  नयाँ तलबमान सम्बन्धमा ।

 2021-08-31


  शिक्षक/कर्मचारीले अन्य संस्थामा आंशिक रुपमा काम गर्न अनुमति माग गर्ने फाराम

 2021-07-16


  आन्तरिक स्रोत समष्टिगत बजेट विवरण

 2021-05-13


  त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

 2021-04-06


  Budget

 2021-03-09


  लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७७

 2021-03-09