Tribhuwan University
en np

Notices

 2020-04-22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाख...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखाको सूचना ।

 2020-03-11

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अनुसन्धान केन्द्रको सूचना ।

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अनुसन्धान केन्द्रको सूचना

 2019-10-24

त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

 

 2019-10-24

जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।

त्रिवि जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको लागि आ.व.२०७६।०७७ सालमा आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिम सामान, सेवा तथा मर्मत कार्यहरु खरिद गर्न मौजुदा सूची तय...

 2019-10-24

त्रि.वि. जनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रमआ.व. २०७६।०७७अन्तर्गत त्र...

त्रि.वि.काशिक्षक÷कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासकालागिजनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रमआ.व. २०७६।०७७अन्तर्गत शिक्षकहरुकालागिविद्यावारिधि÷...

 2019-10-16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तह भर्ना कार्यक्रम

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
स्नातक तह भर्ना कार्यक्रम
शैक्षिक वर्ष २०७६÷०७७
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिकश...