Tribhuwan University
en np

Notices

 2020-08-13

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

 2020-08-13

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै निकायहरुका लागि सम्पति विवरण अनलाइन सफ...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै निकायहरुका लागि सम्पति विवरण अनलाइन सफ्टवेरमा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 2020-07-24

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरु सुचारु हुने सम्बन्धि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरु सुचारु हुने सम्बन्धि

 2020-07-22

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरु सुचारु हुने सम्बन्धि अत्यन्त ज...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरु सुचारु हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचन

 2020-07-10

Scholarship result

त्रि.वि. विश्वविद्यालय

शिक्षाध्यक्षको कार्यालय

समन्वयमहाशाखा

सूचना

त्रि.वि. जनशत्ति विकास तथा कल्याण कार...

 2020-06-24

त्रिभुवन विश‍्वविद्यालयको विज्ञप्ति

त्रिभुवन विश‍्वविद्यालयको विज्ञप्ति

 2020-06-15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सूचना

 2020-06-01

Call for Research Papers

Call for Research Papers

 2020-05-27

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको ईमेल निर्माण गर्न ...

 2020-04-25

Information regarding Social sites

Information regarding Social sites

 2020-04-23

Appeal of Office of the Rector,TU for Campus,School and Departments

Appeal of Office of the Rector,TU for Campus,School and Departments

 2020-04-23

Appeal of office ot the Rector to the Students

Appeal of office ot the Rector to the Students