Tribhuwan University
en np

News

 2020-08-16

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना  । 

 2020-08-11

विज्ञप्ती

 विज्ञप्ती 

 2020-08-11

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी विज्ञप्ती

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी विज्ञप्ती 

 2020-08-09

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जरुरी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जरुरी सूचना । 

 2020-06-29

त्रिभुवन विश्वद्यालयको ६१ औं बार्षिक दिवस सम्पन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालको ६१ औं वार्षिक दिवसको अवसरमा आयोजित त्रि.वि सभाको बार्षिक दिवस बैठक ५८ औं ग्रेस लिष्ट पारिस गरी सम्पन्न भएको छ ।

<...

 2020-06-22

Memorandum of Understanding (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU)

 2020-05-21

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युतिय सञ्चार व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्दे...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युतिय सञ्चार व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७७

 2020-04-25

Guidelines of online class

अनलाईन निर्देशिका (final)

 2020-04-24

Notice of the Office Of Registar

Notice of the Office Of Registar