Tribhuwan University
en np

News

 2021-11-25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल बैंक बिच सम्झौता  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड बिच त्रिवि स्थायी सेवामा वहाल रहेका शिक्षक÷कर्मचारीहरुलाई व्यक्तिगत आवश्यकताको लागी सेवाग्राह...

 2021-07-25

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सम्पत्तिविवरण फार...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सम्पत्तिविवरण फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना ।

 2021-07-18

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६२ औं वार्षिक दिवस बैठक सम्पन्न

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६२ औं वार्षिक दिवस बैठक ५९ औं ग्रेस लिष्ट पारित गरी सम्पन्न भएको छ । 
कोरोना भाइ...

 2021-07-03

त्रिवि समन्वय महाशाखाको पुरस्कार सम्वन्धी सूचना

पुरस्कार सम्वन्धी सूचना
त्रिभुुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान÷संकाय अन्तर्गत २०७५ सा...