Tribhuwan University
en np

त्रिविबाट सन्बन्धन प्रदत्त क्याम्पसहरुलाई नवीकरण सम्बन्धी अन्यत्न जरुरी सूचना

.

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 हालसालै नवीकरण भएका क्याम्पस/कलेजहरुको नामावली 2022-12-29 510 View item
2 पहिल्यै नवीकरण भएको तर हालसम्म नवीकरण बुझि नलगेका क्याम्पस/कलेजहरुको नामावली 2022-12-29 401 View item