Tribhuwan University
en np

त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुले गर्ने अनुसन्धान परियोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान परियोजनाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

.

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान परियोजनाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2022-10-13 219 View item
2 त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुले गर्ने अनुसन्धान परियोजनाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2022-10-13 220 View item