Tribhuwan University
en np

अनुसन्धान निर्देशनालयको कार्यविधिहरु

.

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 त्रिविद्वारा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ 2022-09-25 289 View item
2 त्रिवि अनुसन्धान निर्देशनालय सम्बन्धी विनियम, २०७८, परिच्छेद ५, अघु अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 2022-09-25 290 View item