Tribhuwan University
en np

Notices

 2020-06-15

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको सूचना

 2020-06-01

Call for Research Papers

Call for Research Papers

 2020-05-27

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको ईमेल निर्माण गर्न ...

 2020-04-25

Information regarding Social sites

Information regarding Social sites

 2020-04-23

Appeal of Office of the Rector,TU for Campus,School and Departments

Appeal of Office of the Rector,TU for Campus,School and Departments

 2020-04-23

Appeal of office ot the Rector to the Students

Appeal of office ot the Rector to the Students

 2020-04-22

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाख...

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखाको सूचना ।

 2020-03-11

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अनुसन्धान केन्द्रको सूचना ।

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अनुसन्धान केन्द्रको सूचना

 2019-10-24

त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

 

 2019-10-24

जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।

त्रिवि जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको लागि आ.व.२०७६।०७७ सालमा आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिम सामान, सेवा तथा मर्मत कार्यहरु खरिद गर्न मौजुदा सूची तय...

 2019-10-24

त्रि.वि. जनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रमआ.व. २०७६।०७७अन्तर्गत त्र...

त्रि.वि.काशिक्षक÷कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासकालागिजनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रमआ.व. २०७६।०७७अन्तर्गत शिक्षकहरुकालागिविद्यावारिधि÷...

 2019-10-16

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तह भर्ना कार्यक्रम

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
स्नातक तह भर्ना कार्यक्रम
शैक्षिक वर्ष २०७६÷०७७
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिकश...