Sign Into Mailbox

Monthly archives: January 2017

विशेष आवश्यकता शिक्षाको लागी मास्टर प्लान बन्दै ।

  काठमाडौ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय एवं चाङ्गवाङ्ग राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा विशेष आवश्यकता शिक्षाको लागी मास्टर प्लान बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सेमिनानर सम्पन्न भएको छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गगता भएका विद्यार्थीहरुको लागी विशेष प्रकारको विशेष … Continue reading

त्रिभुवन विश्वविद्यालको ४२ औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालको ४२ औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न । काठमाडौं । पौष १४ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४२ औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ । पुल्चोक क्याम्पसको खेलकुद मैदानमा आयोजना गरिएको दीक्षान्त समारोहमा २०७२ जेन १८ देखि २०७३ असार १ गते सम्म स्नातक,स्नातकोत्तर,एम.फिल … Continue reading

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook