Sign Into Mailbox

Monthly archives: April 2014

त्रिवि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय भेला सम्पन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय समन्वय महाशाखाको आयोजना र दोश्रो उच्चशिक्षा परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयको सहयोगमा मिति २०७०।१२। २५ र २६ गते धरानमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसका क्याम्पसप्रमुख,लेखाप्रमुख र सामान्य प्रशासन प्रमुखहरुको दुईदिने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीको उद्घाटन त्रिवि … Continue reading

त्रिवि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय भेला सम्पन्न ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालय समन्वय महाशाखाको आयोजना र दोश्रो उच्चशिक्षा परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयको सहयोगमा मिति २०७०।१२। २५ र २६ गते धरानमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसका क्याम्पसप्रमुख,लेखाप्रमुख र सामान्य प्रशासन प्रमुखहरुको दुईदिने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीको उद्घाटन त्रिवि … Continue reading

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook