Sign Into Mailbox

General

सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) आह्वानको सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखा, कीर्तिपुर । सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१।१९) यस त्रि.वि.केन्द्रीय कार्यालय र यस अन्तर्गत कीर्तिपुर क्षेत्रका विभिन्न निकायहरुका लागि २४ सैं घण्टा आलोपालो गरी … Continue reading

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन समितिको कार्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन समितिको कार्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई जरुरी सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको निर्णय नं.९७६(ठ) अनुसार “सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले पूर्व स्वीकृति नलिएका शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन नपाउने” भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुरूप गर्न÷गराउन सम्बन्धित पक्षको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित … Continue reading

त्रिवि वृत्तिमा उच्च अध्ययनको लागि आवेदन पुन आब्हानको सूचना

त्रिवि वृत्तिमा उच्च अध्ययनको लागि आवेदन पुन आब्हानको सूचना थप जानकारीको लागि यहा क्लिक गर्नुहोला । Co-ordination notice Guidelines Please follow and like us:0

Search the site

Follow us on Facebook