Sign Into Mailbox

त्रिभ्ुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको जरूरी स्ूचना

(Last Updated On: March 11, 2015)

त्रि.वि. सेवा आयोगका प्ूर्व अध्यक्ष प्राडा. शौभाग्यजङ्ग कार्कीको मिति २०७० प्ुस २० गते असामयिक निधन भएकोमा शोक मनाउन त्रि.वि.का प्ूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम र अत्यावश्यक सेवा यथावत रहने गरी मिति २०७० प्ुस २६ गते एक दिन त्रि.वि.का सम्प्ूर्ण आंगिक निकायहरू वन्द रहने जानकारी गराइन्छ ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook