Sign Into Mailbox

त्रिभुवनविश्वविद्यालय उच्चशिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय, कीर्तिपुरको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित (DLI- 2)अनुदानकार्यक्रममा छनौट भएकात्रि.वि.का विकेन्द्रीकृत आंगिकक्याम्पसहरु र केन्द्रीयविभागहरुलाई कार्यसम्पादन मून्यांकनफारम (Performance Progress Monitoring Form-2074)भरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

(Last Updated On: March 20, 2018)

Notice

PG Form-2074 Chaitra

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook