Sign Into Mailbox

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अनुसन्धान केन्द्रको सूचना

(Last Updated On: February 1, 2018)

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अनुसन्धान केन्द्रद्धारा २०७४÷०७५ को नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने लघु अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने  अनुसन्धानकर्तामध्येवाट सफल उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रमअनुसार नामावलि प्रकाशित गरिएको छ । सफल उम्मेदवारहरुले मिति २०७४÷१०÷२९ गतेसम्म यसकेन्द्रसंग उक्त लघु अनुसन्धान परियोजना को सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त अवधिसम्म सम्झौता गर्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारहरुलाई अवसर प्रदान गरिनेछ ।

Suchana

List of Final Result of Mini Research

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Hit Counter by technology news