Sign Into Mailbox

त्रि.वि. जनशक्ति विकास तथा कल्याण कार्यक्रम २०७४÷०७५ अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय वृत्तिमा उच्चअध्ययनको लागि आवेदनपुनःआह्वानको सूचना

(Last Updated On: October 29, 2017)

त्रि.वि. जनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रम २०७४÷०७५ अन्तर्गत शिक्षकहरुका लागि विद्यावारिधि तह र कर्मचारीहरुका लागि स्नातकोत्तर तह र स्नातकतह अध्ययनका निमित्ततोकिएको विषयहरुमा आवेदन आह्वान गरिएकोमा पर्याप्त दरखास्त नपरेको हुँदा योग्य तथा इच्छुक ५० वर्ष उमेर ननाघेकात्रि.वि. का स्थायीशिक्षक, कर्मचारी तथा त्रि.वि. बाट सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस÷कलेजमा कार्यरत शिक्षकहरुले यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशितभएको मितिले १५ दिनभित्रमा त्रि.वि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, समन्वयमहाशाखा कीर्तिपुरमा आइपुग्ने गरी त्रि.वि. जनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्य पद्धति २०५१ को अनुसूची १ अनुसारको फाराम भरी निकाय प्रमुखबाट प्रमाणित गराई आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना पुनःप्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धीविस्तृत व्यहोरा त्रि.वि. को वेबसाइट www.tribhuvan-university.edu.np मा हेर्न हुन वा download गरी हेर्न सक्नुहुनेछ ।

गोरखापत्र मा प्रकाशित मिति २०७४।७।१० गते

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook