Sign Into Mailbox

त्रि.वि. जनशक्ति विकास तथा कल्याण कार्यक्रम आ.व. २०७४÷०७५ अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय वृत्तिमा उच्च अध्ययनको लागि आवेदन आह्वानको सूचना

(Last Updated On: August 20, 2017)

त्रि.वि. जनशक्ति विकास तथा कल्याण कार्यक्रम आ.व. २०७४÷०७५ अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय वृत्तिमा उच्च अध्ययनको लागि आवेदन आह्वानको सूचना लगायतका जानकारी तल  दिइएको लिंकवाट प्राप्त गर्नुहोस

समन्वय-महाशाखाको-सूचना

बृत्तिविकासको आवेदन फाराम

वृत्ति निर्देशिका

वृत्तिविकास फर्म

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook