Sign Into Mailbox

निर्वाचन आयोगवाट जारी परिपत्र

(Last Updated On: March 5, 2017)

‘विश्वविद्यालय,विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेशागत संघ संगठनहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बाहेक निर्वाचन नगर्न,नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्वाचन आयोगको नितिगत निर्णय ।’

निर्वाचन आयोगवाट जारी परिपत्र

 

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook