Sign Into Mailbox

धन जमानी परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

(Last Updated On: December 15, 2016)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
रष्ट्रिजारको कार्यालय
त्रि.वि कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यालय

धन जमानी परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

त्रि. वि. कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यालय, ऋणशाखाबाट प्रदान गरिएको डेढ वर्षे, त्रि.वि. त्रिवि ऋण र विविध ऋण लिनुहुदा धितो स्वरुप सञ्चयकोष धन जमानी राख्नुहुने ऋणी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको औषधी उपचार हदसम्मको रकम रोक्का भई सञ्चयकोष फुकुवा हुनेको हकमा औषधी उपचार रोक्का गरी सञ्चयकोष धन जमानी फुकुवा गर्न गराउनु हुन सुचित गरिन्छ ।
त्रि.वि. कम्प्युटर ऋणको हकमा तिर्न बाँकी साँवा तथा व्याज चुक्ता भएपछिमात्र सञ्चयकोष धन जमानी फुकुवा हुने व्योहोरा पनि जानकारी गराइन्छ ।

प्रमुख
थप जानकारीको लागी फोनः
०१४३३१२३४÷०१४३३१२४१

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook