Sign Into Mailbox

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा शिक्षकहरुको विभिन्न पदमा खुल्ला प्रतियोगिताको नियुक्तिका आधार एवं सिफारिस सम्बन्धी प्रकृया २०७२

(Last Updated On: September 27, 2016)

notice-of-parallel-promotion

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook