Sign Into Mailbox

त्रिवि सेवा पदक स्थगित गरिएको सूचना

(Last Updated On: May 26, 2016)

यस वर्ष २०७३ असार २९ गते पर्ने त्रिविको ५७ औं बार्षिक दिवस भव्यताका साथ मनाइने जानकारी गराउदै उक्त दिन प्रदान गरिने त्रि.वि कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ६ को दफा ४५ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने विश्वविद्यालय सेवा पदक यस बर्ष पनि स्थगित गरिएको जानकारी सवैमा अनुरोध छ ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook