Sign Into Mailbox

त्रि.वि.शिक्षक कर्मचारी दरवन्दी अध्ययन तथा निर्धारण समितिको त्रि.वि.का निकायहरुलाई विवरण पठाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

(Last Updated On: March 3, 2016)

त्रि.वि. कार्यकारी परिषदको मिति २०७२।१०।८ गतेकोे निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालय र यस अन्तर्गतका सबै निकायहरुको स्वीकृत दरवन्दी, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको अवस्था, एउटा निकाय वा विषयको दरवन्दीलाई अर्को निकाय वा विषयमा स्थानान्तरण गर्ने नितीगत आधारहरु, विभिन्न निकायहरुमा तहगत दरवन्दीको लोड अनुसारको आवश्यकता तथा समायोजन , शिक्षकतर्फ त्रि.वि. सेवामा सुरु प्रवेशका लागि नियुक्तिको प्रक्रिया र आन्तरिक स्रोतबाट संचालन गरिएका कार्यक्रमहरुका निमित्त शिक्षक कर्मचारीहरुको नियुक्तिलाई सहज बनाउन अध्ययन सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रा.डा. हरिप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा त्रि.वि.दरवन्दी अध्ययन तथा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । समितिले २०७२ माघ १३ गते पत्र प्राप्त गरी आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ ।

यस समितिको मिति २०७२।११।१६ को बैठकबाट त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालय, अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र, आंगिक क्याम्पस, विभाग लगायत सबै निकायबाट आवश्यक विवरण माग गर्ने निर्णय भएकोले सबै निकायलाई यसै सुचनालाई आधार मानी संलग्न Excel Sheet मा विवरण भरी कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको इमेलpad@tribhuvan-university.edu.np मा र Hard Copy समेत कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा २०७२ फागुन मसान्त भित्र आइपुग्नेगरी पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।

संयोजक

दरवन्दी अध्ययन फाराम

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook