Sign Into Mailbox

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तह एम वी एस प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना

(Last Updated On: December 11, 2015)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय अन्र्तगत वार्षिक प्रणाली अनुसार २०७१।०७२ (शैक्षिक वर्ष ०७०।०७१) को निमित्त स्नातकोत्तर तह एम वी एस तहमा प्रथम बर्षको भर्ना लगायतको कार्यक्रम देहाय बमोजिम गर्न संवन्धित संकाय, क्याम्पस एवं विद्यार्थीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१. आवेदन फाराम वितरण तथा भर्ना ः २०७२ साल मंसिर २४ गतेदेखि २०७२ पौष ९ गते सम्म
२. कक्षा संचालन सुरु ः २०७२ साल पौष १२ गतेदेखि ।
३. कक्षा समाप्त हुने मिति ः २०७३ साल भाद्र मसान्त ।
४. परीक्षा फाराम भर्ने÷भराउने ः २०७३ साल बैशाख मसान्त भित्र ।
५. परीक्षा संचालन गर्ने ः २०७३ श्रावण ।
६. नतिजा प्रकाशन ः २०७३ कार्तिक ।

यस सम्बन्धी अन्य विस्तृत विवरण तथा अन्य आवश्यक ब्यवस्थाका लागि व्यवस्थापन संकाय, त्रि.वि. कीर्तिपुरमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook