Sign Into Mailbox

हिउँदे र बर्षे विदावारे सूचना

(Last Updated On: March 11, 2015)

त्रि.वि प्राज्ञिक परिषद्को स्थायी समितिको मिति २०७०।१२ । २३ को निर्णय नं.६८ को निर्णयनुसार त्रि.वि को दुई बर्षे स्नातकोत्तर तहको वार्षिक प्रणाली र त्रि.वि.को चारवर्षे स्नातक तहको बार्षिक प्रणालीको हिउँदे विदा प्रतिवर्ष पौष १५ देखि पौष मसान्तसम्म र बर्षे विदा प्रतिवर्ष असार १ देखि असार १५ सम्म हुने व्यहोरा आवश्यक कायार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook