Sign Into Mailbox

लघु अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रस्तावकहरूको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

(Last Updated On: March 11, 2015)

आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित लघु अनुसन्धान कार्यक्रमको तपसिल वमोजिम नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । लघु अनुसन्धान प्राप्त गर्नु हुने प्रस्तावकहरुले मिति २०७१।१।२९ भित्र यस महाशाखामा सम्पर्क गर्न हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

प्रमुख,

अनुसन्धान महाशाखा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
कीर्तिपुर

 

थप जानकारी को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook