Sign Into Mailbox

  • http://tribhuvan-university.edu.np//faculties/faculty-of-education/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/faculties/faculty-of-humanities-and-social-sciences/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/faculties/faculty-of-law/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/faculty-of-management/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/institutes/institute-of-agriculture-and-animal-science/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/institutes/institute-of-engineering
  • http://tribhuvan-university.edu.np/institutes/institute-of-forestry/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/institutes/institute-of-medicine/
  • http://tribhuvan-university.edu.np/institutes/institute-of-s…and-technology/

News and Events

TU Verifying International Project under its various offices
Published on June 21, 2016

Kathmandu,20th June , 2016 Tribhuvan University, Centre for International Relations conducted a discussion program in order to find out Latest status of bilateral relation and International Co-operation between various foreign University and TU . Main objectives of the program was … Continue reading

त्रिविद्धारा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई तालिम
Published on June 17, 2016

काठमाडौ । जेठ ३०, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनशक्ति विकास तथा कल्याण परिषद्ले त्रिवि सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुका लागी दुई हप्ते सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरेको छ । तालिममा सहायक प्रशासक,लेखा अधिकृत,भण्डार अधिकृत एवं पुस्तकालय अधिकृत गरि ४० जना नवप्रवेशी … Continue reading

Central Department of Psychology Organized one -day Seminar
Published on June 16, 2016

Kathmandu, Jestha 15 (May 28, 2016). Central Department of Psychology, Tribhuvan University, and Nepalese Psychological Association jointly organized a one-day seminar on “Contemporary Researches in Psychology in Nepal”. The objective of the seminar was to discuss on contemporary issues and … Continue reading

त्रि.वि. समन्वय महाशाखाको अवधारणा पत्र आह्वान गरिएको सूचना
Published on June 2, 2016

  त्रिभुवन विश्वविद्यालय— राष्ट्रको सर्वाङ्गीन विकासका लागि दक्ष जनशक्ति विशेषज्ञ उत्पादन गर्नु, कला विज्ञान, प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु जस्ता उद्देश्य लिई स्थापित यस विश्वविद्याल अन्तर्गत विभिन्न विधामा केन्द्रीत रही अनुसन्धान कार्यमा … Continue reading

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook