Sign Into Mailbox

व्यवस्थापन संकाय डीनको कार्यालय को सूचना

मिति २०७२ साल बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण यस संकाय को डीन कार्यालयको कार्य त्रि. वि. केन्द्रीय कार्यालयबाट किर्तिपुर स्थित एम. फ़िल. (व्यवस्थापन) भवनमा सरेको र यस संकाय अन्तर्गतको स्नातकोतर को थेसिस सम्बन्धि कार्यहरु गाँखेल स्थित यस संकायको परिक्षा  भवनमा सरेको सूचना सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई सुचित गरिन्छ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook