Sign Into Mailbox

लघु अनुसन्धान (Mini Research) प्रस्ताव आव्हान गरेको बारे

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक अनुदानमा यस महाशाखाबाट आ.व. २०७३÷०७४ को स्वीकृत वजेट अनुसार प्रति अनुसन्धान रु. ३५,०००।— (पैतिस हजार) को ३५ वटा लघु अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदै त्यस विभाग, कार्यालय, क्याम्पसमा कार्यरत अनुसन्धान गर्न इच्छुक करार, अस्थायी र स्थायी शिक्षक तथा अधिकृत स्तर सम्मका कर्मचारीहरुबाट आप्mनो विशिष्ट रुचिगत विषय क्षेत्र र त्रि. वि. को शिक्षण अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याउन सक्ने लघु अनुसन्धान गर्न संलग्न निर्देशिका एवं मापदण्ड अनुसार दुई प्रति अनुसन्धान प्रस्ताव यस केन्द्रमा मिति २०७३ साल कार्तिक २४ गते दिउँसो ४ वजे भित्र आइपुग्ने गरी सम्वन्धित सवै शिक्षक÷कर्मचारीहरुलाई परिपत्र गरि दिनु हुन अनुरोध गरि पठाएकोमा हाल बिशेष कारणवस मिति २०७३ साल मंसिर १० गते सम्म बढाएको व्यहोरा अनुरोध छ । साथै यस आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीनको कार्यालय वा अन्य निकायबाट सञ्चालित अनुसन्धान परियोजनामा संलग्न भएको वा विद्यावारिधि गरि सकेको वा अध्ययन विदा, स्वअध्ययन विदा र वेतलवी विदा उपभोग गरि रहेको व्यक्तिको अनुसन्धान प्रस्ताव मान्य नहुने भएकोले सो को सत्य तथ्य व्यहोरा सम्वन्धित कार्यालय÷विभाग÷क्याम्पस प्रमुखले अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गरि पठाउन समेत अनुरोध गर्दछु । निकाय प्रमुख भन्दा अन्य व्यक्तिले प्रमाणित गरेको, संलग्न निर्देशिका अनुसार नभएको र तोकिएको समय भन्दा ढिलो गरी यस केन्द्रमा आएको प्रस्ताव प्रारम्भिक छनौटका लागि समावेश नगरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
———————————————
( प्रा. डा. तारादत्त भटृ )
कार्यकारी निर्देशक

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook