Sign Into Mailbox

मानविक संकायको समेष्टर प्रणाली अन्र्तगत प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं भर्ना सम्वन्धी सूचना ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा शैक्षिक सत्र २०७०को लागी सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत एम.ए प्रथम सेमेष्टर भर्ना लिनका लागि २०७०।११।३० गते संचालित विभिन्न विषयहरुको दोस्रो पटकको प्रवेश परीक्षा नतिजा प्रकाशन भई सकेको हुनाले मिति २०७०।१२।९ गतेसम्म भर्ना भइसक्न सम्पूर्णमा यो जानकारी गराईन्छ ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook