Sign Into Mailbox

त्रि.वि. समन्वय महाशाखाको अवधारणा पत्र आह्वान गरिएको सूचना

 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय— राष्ट्रको सर्वाङ्गीन विकासका लागि दक्ष जनशक्ति विशेषज्ञ उत्पादन गर्नु, कला विज्ञान, प्रविधि एवं व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक, व्यावहारिक तथा समय सापेक्ष बनाउनु जस्ता उद्देश्य लिई स्थापित यस विश्वविद्याल अन्तर्गत विभिन्न विधामा केन्द्रीत रही अनुसन्धान कार्यमा जोड दिने गरी देहायका ४ अनुसन्धान केन्द्रहरु संचालित छन् —

१. नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) — यस केन्द्रले मानवशास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृति, राजनीति शास्त्र जस्ता सामाजिक शास्त्र तथा कला, इतिहास जस्ता मानविकी शास्त्र तर्फका विषयहरुमा केन्द्रीत रही नेपाल तथा दक्षिण एशियाली मुलुक समेतका वर्तमान अवस्था बारे अध्ययन अनुसन्धान संचालन गर्नुका साथै समय सापेक्ष विविध विषयमा सेमिनार गोष्ठी आदि समेतको आयोजना गर्दै आएको छ ।

२. आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) — राष्ट्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र विकासका लागि नीतिगत योगदान पुर्याउने खालका अध्ययन÷अनुसन्धान गर्नु गराउनु, परामर्श सेवा प्रदान गर्नुका साथै यस केन्द्रले विभिन्न तालीम कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।

३. व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकाष्ट) — विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास निकायका रुपमा रहेको यस केन्द्रले स्थानीय प्रविधिको पहिचान, विकास, प्रयोग र प्रचार प्रसार गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्ने तथा वैदेशिक प्रविधिलाई नेपालको माटो सुहाउँदो अनुकूलन गर्ने जस्ता कार्य गर्नुका साथै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।

४. शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) — यस केन्द्रले विद्यालय शिक्षा देखि उच्च शिक्षा तहसम्मका सम्पूर्ण पक्षमा अनुसन्धानात्मक कार्य संचालन गर्नुका साथै सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा तालीम गोष्ठी तथा सेमिनार जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । यसका साथै शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक सूचना व्यवस्था, शिक्षाका वैकल्पिक स्वरुप तथा लैङ्गिक शिक्षा जस्ता पक्षहरु समेतको अनुसन्धान गर्नु यस केन्द्रको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको छ ।

उल्लिखित चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरु मध्ये आप्mनो कार्य क्षेत्रसंग सम्वन्धित केन्द्रलाई हालको बदलिंदो परिस्थिति अनुरुप नयाँ दिशा तर्फ नेतृत्व दिन ईच्छुक तथा योग्य त्रि.वि. का शिक्षकहरुबाट अवधारणापत्र (अयलअभउत उबउभच) आह्वान गरी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

अवधारणा पत्रमा समेटिनु पर्ने बुँदाहरु—
(क) अवधारणा पत्र चार वर्षको समयावधिलाई लक्षित गरेको हुनु पर्ने ।
(ख) लक्षित गरेको अनुसन्धान कार्य, प्रकाशन, सेमिनार, तालीम, गोष्ठी आदि संचालनको लागि लाग्ने आर्थिक भार जुटाउने सम्भावित स्रोत समेत खुलाउनु पर्ने ।
(ग) केन्द्रमा विद्यमान हालका समस्या पहिल्याई त्यसका निराकरणका उपायहरु समेटिनु पर्ने ।
(घ) नयाँ आयोजना परियोजनाहरुका लागि मानव स्रोत तथा अन्य संसाधनको व्यवस्था सम्बन्धमा उल्लेख हुनु पर्ने ।
(ङ्ग) अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत हुने कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्दा त्रि.वि. को नियम विनियमले अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई प्रदान गरिएको अधिकार क्षेत्रमा सीमित हुनु पर्ने ।
(च) अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा २०००–३००० शव्दमा नबढाई सफा टाइप गरेको ४ प्रति अवधारणा पत्रका साथ आप्mनो व्यक्तिगत विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने छ ।

अवधारणा पत्र पेश गर्नेको योग्यता ः
१. लक्षित अनुसन्धान केन्द्रको कार्यक्षेत्र सँग मिल्दो विषयमा पीएच.डी. अध्ययन पुरा गरेको ।

२. त्रि.वि. सेवामा स्थायी भई कम्तीमा सह–प्राध्यापक पदमा कार्यरत हुनु पर्ने ।

अवधारणा पत्र २०७३ असार २५ गते सम्ममा समन्वय महाशाखा, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, त्रि.वि. कीर्तिपुरमा बुझाई सक्नु पर्ने छ ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook