Sign Into Mailbox

त्रि.वि कर्मचारी संघको सभामा उपस्थितिको लागी जरुरी सूचना

यस संघको नवौं सभा मिति २०७० पौष ३० गते मंगलवार वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर, चितवनमा हुने भएकोले क्याम्पस ÷कार्यालयका इकाई सभापतिहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook