Sign Into Mailbox

त्रिवि स्व.वि.यु निर्वाचनको संशोधित तालिका सम्वन्धी सूचना ।

त्रि.वि.कार्यकारी परिषदको मिति २०७३।११।०६ गतेको वैठक नं.१०८३ अनुसार त्रि.वि.का क्याम्पसहरुमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मिति २०७३।११।१८ गते हुने गरी निम्न बमोजिम संशोधित स्व.वि.यू निर्वाचन तालिका सवैको जानकारीको लागी अनुरोध गरिन्छ

त्रिवि स्व.वि.यु निर्वाचनको संशोधित तालिका ।

नोट : निर्वाचन आचार संहिता यसअघि नै प्रकाशित गरिएकै लागु हुने समेत सवैको जानकारीका लागी अनुरोध गरिन्छ ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook