Sign Into Mailbox

त्रिवि खुला तथा दुर शिक्षा केन्द्रको भर्ना सम्वन्धि सूचना

खुला तथा दुर शिक्षा केन्द्र, त्रि वि कीर्तिपुरबाट शैक्षिक बर्ष 2074/75 का लागि शिक्षा शास्‍‌त्र संकायको स्‍नातकोत्तर तह (M.Ed.) प्रथम सेमेष्‍टर अंग्रजी शिक्षा र गणित शिक्षामा दुर सिकाईको माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन का लागि भर्ना सम्‍बन्धि सूचना तल उल्लेखित लिंकमा गई प्राप्त गर्नुहोस

त्रिवि खुला तथा दुर शिक्षा केन्द्रको भर्ना सम्वन्धि सूचना

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook