Sign Into Mailbox

त्रिभ्ुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको जरूरी स्ूचना

त्रि.वि. सेवा आयोगका प्ूर्व अध्यक्ष प्राडा. शौभाग्यजङ्ग कार्कीको मिति २०७० प्ुस २० गते असामयिक निधन भएकोमा शोक मनाउन त्रि.वि.का प्ूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम र अत्यावश्यक सेवा यथावत रहने गरी मिति २०७० प्ुस २६ गते एक दिन त्रि.वि.का सम्प्ूर्ण आंगिक निकायहरू वन्द रहने जानकारी गराइन्छ ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook