Sign Into Mailbox

खुला तथा दूर शिक्षा केन्द्रकाे सूचना ।

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय
खुला तथा दूर शिक्षा केन्द्र, कीर्तिपुर, नेपाल
स्नातकोत्तर (M.Ed.) तह 2074 मा भर्ना सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना ।

भर्ना सूचना

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook